nº 8#

Butlletí  nº8 publicat el novembre del 2019 

Boletín nº8 publicado en noviembre del 2019

nº 7#

Butlletí  nº7 publicat el octubre del 2019 

Boletín nº7 publicado en octubre del 2019

nº 6#

Butlletí  nº6 publicat el septembre del 2019 

Boletín nº6 publicado en septiembre

del 2019

nº 5#

Butlletí  nº5 publicat el agost del 2019 

Boletín nº5 publicado el agosto del 2019

nº 4#

Butlletí  nº4 publicat el juliol del 2019 

Boletín nº4 publicado en julio del 2019

nº 3#

Butlletí  nº3 publicat el juny del 2019 

Boletín nº3 publicado el  junio del 2019

nº 2#

Butlletí  nº2 publicat el maig del 2019 

Boletín nº2 publicado el  mayo del 2019

nº 1#

Butlletí  nº1 publicat l’abril del 2019 

Boletín nº1 publicado el  abril del 2019