nº 6#

Butlletí  nº6 publicat el octubre del 2019 

Boletín nº6 publicado en octubre del 2019

nº 5#

Butlletí  nº5 publicat el setembre del 2019 

Boletín nº5 publicado el septiembre del 2019

nº 4#

Butlletí  nº4 publicat el juliol del 2019 

Boletín nº4 publicado en julio del 2019

nº 3#

Butlletí  nº3 publicat el juny del 2019 

Boletín nº3 publicado el  junio del 2019

nº 2#

Butlletí  nº2 publicat el maig del 2019 

Boletín nº2 publicado el  mayo del 2019

nº 1#

Butlletí  nº1 publicat l’abril del 2019 

Boletín nº1 publicado el  abril del 2019