Seleccionar página

Exposicions

A la Xarxa de literatura salvadorenya disposem de «petites» exposicions sobre figures literàries històriques de El Salvador, les quals estan a disposició de totes les entitats i institucions que creguin poden ser interessants per difondre o complementar alguna iniciativa d’aquestes.
Actualment tenim a disposició l’exposició de Prudencia Ayala. Pròximament disposarem de l’exposició del poeta Salvador Efraín Salazar Arrué més conegut com a «Salarrué«. I en el transcurs d’aquest i dels anys que vénen anirem augmentant les exposicions disponibles.
Per poder disposar d’elles heu de posar-vos en contacte amb nosaltres a través del mail.

Exposiciones

En la Red de literatura salvadoreña disponemos de «pequeñas» exposiciones sobre figuras literarias históricas de El Salvador, las cuales están a disposición de todas las entidades e instituciones que crean pueden ser interesantes para difundir o complementar alguna iniciativa de estas.
Actualmente tenemos a disposición la exposición de Prudencia Ayala. Próximamente dispondremos de la exposición del poeta Salvador Efraín Salazar Arrué más conocido como «Salarrué». Y en el transcurso de este y de los próximos años iremos aumentando las exposiciones disponibles.
Para poder disponer de ellas tenéis que posaros en contacto con nosotros a través del mail.

Prudencia Ayala (Presidenta)

(28/04/1885 – 11/07/1936)

Escriptora i activista social salvadoreca

Prudencia Ayala (1885-1936)

Precursora dels drets femenistes a El Salvador.

Transcorria la dècada dels anys trenta. El Salvador era un país només per a homes, la dona no existia com a ciutadana: no podia votar ni molt menys optar a un càrrec públic, exiliada del dret a pensar i somiar. Per rebel·lar-se enfront d’aquest estat de coses, a Prudència Ayala se’n va dir «boja» i va ser objecte de les burles d’alguns pamfletistes de l’època. En aquella província de prejudici i doble moral va sorgir el murmuri d’una veu femenina i el crit d’una demanda pels drets que li corresponien, fins a l’atreviment de llançar-se com a candidata a la Presidència de la República d’El Salvador.

És nit de tempesta. Una dona embarassada  cavalca pels camins clandestins que de Guatemala condueixen a Sonsonate. Una Centella curta la foscor; amb baluern de cataclisme cau sobre una gegantesca Ceiba; el llamp fulmina a dos pagesos i deixa atordida a la futura mare, que en el seu ventre porta a Prudència, qui poc temps després, el 28 d’abril de 1885, neix en una indígena cabanya de palla en la població de Sonzacate, departament de Sonsonate.

Molt petita és traslladada per la seva mare cap a la ciutat de Santa Ana. Tènia deu anys, quan estudiava en el col·legi de la professora María Luisa de Cristofine, no obstant això Prudència no pot concloure el segon grau, per la pobresa de la seva mare. Als dotze, relata que va començar a escoltar veus misterioses que li anunciaven el que succeiria en el futur. En els diaris de Santa Ana inicia la publicació de la seva anomenades “profecies”, per la qual cosa li nomenen “La Sibil·la Santaneca”. En 1914 Pronostica la caiguda del Kàiser d’Alemanya i l’entrada dels Estats Units en la guerra.

A partir de 1913 publica els seus plantejaments feministes i el seu pensament unionista centreamericà. Fustiga a les dictadures de l’istme, dóna suport a la lluita de Sandino a Nicaragua i rebutja la intervenció militar estrangera.

Publica els seus poemes en diversos diaris de Guatemala i El Salvador. En el Diari d’Occident apareixen les seves opinions sobre diferents tòpics. Per criticar a l’alcalde de la ciutat, en 1919 és empresonada en Atiquizaya. Posteriorment marxa a Guatemala, on és feta presonera durant diversos mesos, sota l’acusació de participar en la planificació d’un cop d’estat contra el dictador Estrada Cabrera. Sobre aquesta experiència publica “Escriu. Aventures d’una viatge a Guatemala”.

Algunes fonts la situen prenent la paraula en la manifestació de dones reprimida amb violència per la Guàrdia Nacional, als carrers de la capital, el 25 de desembre de 1922.

Al 1925 apareix el seu llibre “Immortal, amors de boja” i en 1928, publica “Pallasso literari en combat”. Va ser fundadora i redactora del periòdic “Redempció femenina”, on va exposar els seus arguments en pro dels drets ciutadans de la dona.

En les eleccions, Prudència Ayala intenta llançar-se com a candidata a la Presidència de la República. La seva plataforma donada suport bàsicament els drets de la dona, però també incloïa aspectes com el suport als sindicats, l’honradesa en l’administració pública, la limitació de la distribució i consum de l’aiguardent, el respecte per la llibertat de cultes i el reconeixement dels anomenats fills il·legítims.

Emprèn una batalla d’opinió i d’al·legats jurídics per a exigir el vot femení, i el seu consegüent dret a optar a aquesta candidatura. Enmig de la burla d’alguns articulistes, es va aixecar Alberto Masferrer per a escriure en el periòdic Pàtria” “Prudència Ayala defensa una causa justa i noble, com és el dret de la dona a ser elector i ocupar alts llocs. El seu programa de govern no és inferior en claredat, sentit pràctic i senzillesa, al d’altres candidats que es prenen de debò”.

Després d’un encès debat públic, la Cort Suprema de Justícia determina que les lleis de la nació no concedeixen aquest dret ciutadà a la dona. Malgrat aquesta resolució, la lluita solitària de Prudència Ayala va representar un precedent històric. Sis anys després, l’onze de juliol de 1936, ella mor a San Salvador, no va ser sinó fins molt després, en 1950,  quan es va establir a El Salvador, sense cap restricció, el dret al vot femení i a ser electa en càrrecs públics.

Aquesta salvadorenca de pell bruna i ulls grans va escandalitzar a la societat masclista de llavors amb la seva proposta de ser presidenta d’El Salvador. Amb el seu bastó de fusta, tocava la porta de la història per a anunciar l’adveniment d’una nova era en la lluita pels drets femenins.

Prudencia Ayala (Presidenta)

(28/04/1885 – 11/07/1936)

Escritora y activista social salvadoreña

Prudencia Ayala (1885-1936)

Precursora de los derechos femenistas en El Salvador.

Transcurría la década de los años treinta. El Salvador era un país sólo para hombres, la mujer no existía como ciudadana: no podía votar ni mucho menos optar a un cargo público, exilada del derecho a pensar y soñar. Por rebelarse frente a este estado de cosas, a Prudencia Ayala se le llamó “loca” y fue objeto de las burlas de algunos panfletistas de la época. En aquella provincia de prejuicio y doble moral surgió el murmullo de una voz femenina y el grito de una demanda por los derechos que le correspondían, hasta el atrevimiento de lanzarse como candidata a la Presidencia de la República de El Salvador.

Es noche de tormenta. Una mujer embarazada  cabalga por los caminos clandestinos que de Guatemala conducen a Sonsonate. Una Centella corta la oscuridad; con estruendo de cataclismo cae sobre una gigantesca Ceiba; el rayo fulmina a dos campesinos y deja aturdida a la futura madre, que en su vientre lleva a Prudencia, quien poco tiempo después, el 28 de abril de 1885, nace en una indígena cabaña de paja en la población de Sonzacate, departamento de Sonsonate.

Muy pequeña es trasladada por su madre hacia la ciudad de Santa Ana. Tenia diez años, cuando estudiaba en el colegio de la profesora María Luisa de Cristofine, sin embargo Prudencia no puede concluir el segundo grado, por la pobreza de su madre. A los doce, relata que comenzó a escuchar voces misteriosas que le anunciaban lo que sucedería en el futuro. En los diarios de Santa Ana inicia la publicación de su llamadas “profecías”, por lo que le nombran “La Sibila Santaneca”. En 1914 Pronostica la caída del Káiser de Alemania y la entrada de los Estados Unidos en la guerra.

A partir de 1913 publica sus planteamientos feministas y su pensamiento unionista centroamericano. Fustiga a las dictaduras del istmo, apoya la lucha de Sandino en Nicaragua y rechaza la intervención militar extranjera.

Publica sus poemas en diversos diarios de Guatemala y El Salvador. En el Diario de Occidente aparecen sus opiniones sobre diferentes tópicos. Por criticar al alcalde de la ciudad, en 1919 es encarcelada en Atiquizaya. Posteriormente marcha a Guatemala, donde es hecha prisionera durante varios meses, bajo la acusación de participar en la planificación de un golpe de Estado contra el dictador Estrada Cabrera. Sobre esta experiencia publica “Escible. Aventuras de una viaje a Guatemala”.

Algunas fuentes la ubican tomando la palabra en la manifestación de mujeres reprimida con violencia por la Guardia Nacional, en las calles capitalinas, el 25 de diciembre de 1922.

En 1925 aparece su libro “Inmortal, amores de loca” y en 1928, publica “Payaso literario en combate”. Fue fundadora y redactora del periódico “Redención femenina”, donde expuso sus argumentos en pro de los derechos ciudadanos de la mujer.

En las elecciones, Prudencia Ayala intenta lanzarse como candidata a la Presidencia de la República. Su plataforma apoyada básicamente los derechos de la mujer, pero también incluía aspectos como el apoyo a los sindicatos, la honradez en la administración pública, la limitación de la distribución y consumo del aguardiente, el respecto por la libertad de cultos y el reconocimiento de los llamados hijos ilegítimos.

Emprende una batalla de opinión y de alegatos jurídicos para exigir el voto femenino, y su consiguiente derecho a optar a dicha candidatura. En medio de la burla de algunos articulistas, se levantó Alberto Masferrer para escribir en el periódico Patria” “Prudencia Ayala defiende una causa justa y noble, cual es el derecho de la mujer a ser elector y ocupar altos puestos. Su programa de gobierno no es inferior en claridad, sentido práctico y sencillez, al de otros candidatos que se toman en serio”.

Luego de un encendido debate público, la Corte Suprema de Justicia determina que las leyes de la nación no conceden ese derecho ciudadano a la mujer. A pesar de esta resolución, la lucha solitaria de Prudencia Ayala representó un precedente histórico. Seis años después, el once de julio de 1936, ella muere en San Salvador, no fue sino hasta mucho después, en 1950,  cuando se estableció en El Salvador, sin ninguna restricción, el derecho al voto femenino y a ser electa en cargos públicos.

Esa salvadoreña de piel morena y ojos grandes escandalizó a la sociedad machista de entonces con su propuesta de ser presidenta de El Salvador. Con su bastón de madera, tocaba la puerta de la historia para anunciar el advenimiento de una nueva era en la lucha por los derechos femeninos.

Detalls  de l’exposició

L’exposició consta de 12 «banners» de 85 centímetres d’ample per 120 centímetres de llarg. Està confeccionat amb tela plàstica, molt fàcil de penjar i enganxar. A continuació una vista dels 4 primers plafons.

Detalles de la exposición

La exposición consta de 12 «banners» de 85 centímetros de ancho por 120 centímetros de largo. Está confeccionado con tela plástica, muy fácil de colgar y pegar. A continuación una vista de los 4 primeros plafones

Material de suport per l’exposició

Reportatge de FOCOS TV i el MUPI – Reportaje de FOCOS TV y el MUPI

Material de apoyo por la exposición

Curt d’animació sobre la seva vida- Corto de animación sobre su vida

Llibre en format còmic que reprodueix exactament el contingut de l’exposició.

Libro en formato comic que reproduce exactamente el contenido de la exposición.

Título :  Inmortal : amores de loca
Autor :  Ayala, Prudencia,1885-1936
Formato:  Archivo pdf
Materias:  Prosa salvadoreña
Fecha de publicación:  1925
Resumen :  El presente libro “es el árbol de vida en flor de ideales y amores” de su autora Prudencia Ayala, con el deseo de que los lectores lo guarden como germen que produce bien, y fue escrito por el deseo que inspiraba a su creadora y lo dejo libre y huérfano de apoyo al criterio de los intelectuales, para que ellos lo absuelvan o lo condenen con su fallo justiciero
Título : Payaso literario
Autor : Ayala, Prudencia,1885-1936
Formato: Archivo pdf
Materias: Prosa salvadoreña
Fecha de publicación: 1923
Resumen : Obra que refleja el entusiasmo, ideales y esperanza de la autora. Payaso literario, es un genio y sale del círculo intelectual al escenario de reuniones. Toma parte en cofradías y festines, se transforma admirablemente.

El legado «Salarrué»

(22/10/1889 – 27/11/1975)

Escriptor, pintor, periodista, músic, actor...

Salvador Salazar Arrué (Sonsonate, 1899 – San Salvador, 1976)

Artista i escriptor salvadorenc

També conegut pel pseudònim de «Salarrué», va ser una de les veus fonamentals de la literatura hispanoamericana per la seva concisió i força en la recreació de la realitat del seu poble. La seva identificació amb el món del pagès salvadorenc i les seves exploracions en els assumptes esotèrics orientals i de ciència-ficció han portat a valorar-lo com un dels iniciadors de la nova narrativa llatinoamericana i com destacat exponent de la cultura del seu país. Els seus Contes de fang (1933), relats d’extrema brevetat, van contribuir a forjar l’estètica del conte hispanoamericà.

Instal·lat amb la seva família en la capital salvadorenca des dels vuit anys, als deu anys va publicar ja els seus primers textos en el Diari d’El Salvador. Format en el Liceu Salvadorenc, l’Institut Nacional i l’Acadèmia de Comerç, va estudiar a més pintura i dibuix amb el mestre greco-rus Spiro Rossolimo, i més tard, gràcies a una beca, en la Corcoran School of Art de Washington, on amb vint anys va realitzar la seva primera exposició individual en la Hisada’sGallery.

De retorn a El Salvador, va contreure núpcies amb l’artista Zelie Lardé i va començar a prestar serveis laborals a la Creu Roja. En 1928 va ser contractat com a redactor cap del diari Pàtria, dirigit pels escriptors Alberto Masferrer i Alberto Guerra Trigueros. Va publicar allí articles i el seu primers relats, reagrupats després en Contes de «cipotes«. Va fundar i va dirigir les revistes Amatl i Espiral; al llarg de la seva vida col·laboraria en nombroses rotatius i revistes literàries i artístiques.

Membre de la Societat d’Amics de l’Art (1935-1939), durant diversos anys va treballar com a agregat cultural de la delegació diplomàtica als Estats Units, i va participar en la Conferència d’Educació organitzada al juliol de 1941 per la Universitat de Michigan. Va alternar la literatura amb la pintura; es recorda especialment l’èxit de les seves exposicions a Nova York i San Francisco (1947-49) i d’algunes de les quals va realitzar posteriorment al seu país i de nou als Estats Units entre 1958 i 1963. Una altra de les seves facetes artístiques va ser la de compositor: se li deuen més d’un centenar de cançons.

Al 1963 va ocupar el lloc de Director General de Belles arts, i al 1967 va fundar, al parc Cuscatlán, la Galeria Nacional d’Art (actualment coneguda com a Sala Nacional d’Exposicions), centre la direcció del qual va assumir. Des de 1973 fins a la seva defunció va ser assessor cultural del gabinet del Director General de Cultura, Carlos de Sola.

L’obra literària de Salarrué l’ha col·locat en el just paper de clàssic, no només de la literatura salvadorenca, sinó també de la «cuentística« en castellà. El seu peculiar costumbrisme és més aviat un èmfasi en la llengua del seu poble, una visió tendra dels petits éssers que travessen, amb la seva tendresa i misèria, els paisatges del seu país. Va escriure sobre pagesos i desplaçats de les urbs, identificant-se amb els seus problemes i trets, així com amb la seva matèria verbal, que reprodueix la tensió idiomàtica entre els dialectes, les llengües indígenes i el castellà.

Si escau també s’ha parlat de realisme màgic: un bon exemple d’això és el cèlebre conte «L’anell de Oricalco», que desenvolupa el tema de la mort, els indis mags i el tòpic de l’anell encantat. Les seves primeres novel·les van ser El Crist negre (1927) i El senyor de la bombolla (1927). Amb Oyarkandal (1929), recopilació de relats, va donar a conèixer els seus primers contes fantàstics.

Entre els seus títols posteriors han de destacar-se Remontando el Uluán (1932), Cuentos de barro (1933), Conjeturas en la penumbra (1934), Eso y más (cuentos, 1940), Cuentos de cipotes (1945; 1961, edición íntegra), Trasmallo (cuentos, 1954), La espada y otras narraciones (1960), La sed de Sling Bader (novela, 1971), Catleya luna (novela, 1974) y Mundo nomasito (poemas, 1975). Entre 1969 i 1970, a instàncies de l’editorial de la Universitat d’El Salvador, el poeta i narrador salvadorenc Hugo Lindo es va encarregar de prologar els dos toms de les Obres triades de Salarrué, qui va intervenir directament en la selecció dels textos

El legado «Salarrué»

(22/10/1889 – 27/11/1975)

Escritor,  pintor, periodista, músico,actor…

Salvador Salazar Arrué (Sonsonate, 1899 – San Salvador, 1976)

Artista y escritor salvadoreño

También conocido por el seudónimo de «Salarrué», fue una de las voces fundamentales de la literatura hispanoamericana por su concisión y fuerza en la recreación de la realidad de su pueblo. Su identificación con el mundo del campesino salvadoreño y sus exploraciones en los asuntos esotéricos orientales y de ciencia ficción han llevado a valorarlo como uno de los iniciadores de la nueva narrativa latinoamericana y como destacado exponente de la cultura de su país. Sus Cuentos de barro (1933), relatos de extrema brevedad, contribuyeron a forjar la estética del cuento hispanoamericano.

Instalado con su familia en la capital salvadoreña desde los ocho años, a los diez años publicó ya sus primeros textos en el Diario de El Salvador. Formado en el Liceo Salvadoreño, el Instituto Nacional y la Academia de Comercio, estudió además pintura y dibujo con el maestro greco-ruso Spiro Rossolimo, y más tarde, gracias a una beca, en la Corcoran School of Art de Washington, donde con veinte años realizó su primera exposición individual en la Hisada’s Gallery.

De regreso a El Salvador, contrajo nupcias con la artista Zelie Lardé y comenzó a prestar servicios laborales en la Cruz Roja. En 1928 fue contratado como redactor jefe del diario Patria, dirigido por los escritores Alberto Masferrer y Alberto Guerra Trigueros. Publicó allí artículos y su primeros relatos, reagrupados luego en Cuentos de cipotes. Fundó y dirigió las revistas Amatl y Espiral; a lo largo de su vida colaboraría en numerosas rotativos y revistas literarias y artísticas.

Miembro de la Sociedad de Amigos del Arte (1935-1939), durante varios años trabajó como agregado cultural de la delegación diplomática en Estados Unidos, y participó en la Conferencia de Educación organizada en julio de 1941 por la Universidad de Michigan. Alternó la literatura con la pintura; se recuerda especialmente el éxito de sus exposiciones en Nueva York y San Francisco (1947-49) y de algunas de las que realizó posteriormente en su país y de nuevo en Estados Unidos entre 1958 y 1963. Otra de sus facetas artísticas fue la de compositor: se le deben más de un centenar de canciones.

En 1963 ocupó el puesto de Director General de Bellas Artes, y en 1967 fundó, en el parque Cuscatlán, la Galería Nacional de Arte (actualmente conocida como Sala Nacional de Exposiciones), centro cuya dirección asumió. Desde 1973 hasta su fallecimiento fue asesor cultural del gabinete del Director General de Cultura, Carlos de Sola.

La obra literaria de Salarrué lo ha colocado en el justo papel de clásico, no sólo de la literatura salvadoreña, sino también de la cuentística en castellano. Su peculiar costumbrismo es más bien un énfasis en la lengua de su pueblo, una visión tierna de los pequeños seres que atraviesan, con su ternura y miseria, los paisajes de su país. Escribió acerca de campesinos y desplazados de las urbes, identificándose con sus problemas y rasgos, así como con su materia verbal, que reproduce la tensión idiomática entre los dialectos, las lenguas indígenas y el castellano.

En su caso también se ha hablado de realismo mágico: un buen ejemplo de ello es el célebre cuento «El anillo de Oricalco», que desarrolla el tema de la muerte, los indios magos y el tópico del anillo encantado. Sus primeras novelas fueron El Cristo negro (1927) y El señor de la burbuja (1927). Con Oyarkandal (1929), recopilación de relatos, dio a conocer sus primeros cuentos fantásticos.

Entre sus títulos posteriores deben destacarse Remontando el Uluán (1932), Cuentos de barro (1933), Conjeturas en la penumbra (1934), Eso y más (cuentos, 1940), Cuentos de cipotes (1945; 1961, edición íntegra), Trasmallo (cuentos, 1954), La espada y otras narraciones (1960), La sed de Sling Bader (novela, 1971), Catleya luna (novela, 1974) y Mundo nomasito (poemas, 1975). Entre 1969 y 1970, a instancias de la editorial de la Universidad de El Salvador, el poeta y narrador salvadoreño Hugo Lindo se encargó de prologar los dos tomos de las Obras escogidas de Salarrué, quien intervino directamente en la selección de los textos.

Detalls de l’exposició

Un recorregut per la seva infància a Sonsonate, adolescència, les seves facetes com a pare de família amb la seva esposa Zelié Lardé, i les seves filles; el seu amor a la pintura i la  literatura, obres publicades, breu cronologia.  Manuscrits, imatges, objectes i pintures pertanyents a la col·lecció privada de l’artista i la seva família

L’exposició consta de 11 «banners» de 85 centímetres d’ample per 120 centímetres de llarg. Està confeccionat amb tela plàstica, molt fàcil de penjar i enganxar. A continuació una vista dels 4 primers plafons.

Detalles de la exposición

Un recorrido por su infancia en Sonsonate, adolescencia, sus facetas como padre de familia con su esposa Zelié Lardé, y sus hijas; su amor a la pintura y la  literatura, obras publicadas, breve cronología.  Manuscritos, imágenes, objetos y pinturas pertenecientes a la colección privada del artista y su familia.

La exposición consta de 11 «banners» de 85 centímetros de ancho por 120 centímetros de largo. Está confeccionado con tela plástica, muy fácil de colgar y pegar. A continuación una vista de los 4 primeros plafones.

Material de suport per l’exposició

Reportatge de FOCOS TV– Reportaje de FOCOS TV

Material de apoyo por la exposición

Reportatge de FOCOS TV– Reportaje de FOCOS TV «Salarrué pintor»

Aquest tresor de la cultura salvadorenca ha estat font d’exposicions, llibres, documentals, i ara, amb l’afany de projectar als nostres petits i adults la vida i obra de «Salarrué», el MUPI produeix aquests sis contes de «Cipotes», realitzats per Ricardo Barahona.

  • El cuento de lo que quiero y no quiero, las magiconerías y otras tonteras.
  • El cuento de la primerita comuñón de Menchedita Copalchines.
  • El cuento del aprieta cañuto giológico, la aparición del invisible y la aterradora de los aterrados terrenos y terrícolas sin colas.
  • El cuento del gato sepultara y la picandinga.
  • El cuento de la pulga con sombrerito y la mansion de los elegidos.
  • El cuento de la muerta viva tonta, la cajoniada, la gedentina y el flete.

 

Este tesoro de la cultura salvadoreña ha sido fuente de exposiciones, libros, documentales, y ahora, con el afán de proyectar a nuestros/as niños/as y adultos la vida y obra de «Salarrué», el MUPI produce estos seis cuentos de Cipotes, realizados por Ricardo Barahona.

Audio en Castellano y formato Stereo

Duración 27 min. aprox.

Región 0 (multiregión)

DVD video

2007